sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Hà Tiến Trường
0919 516 099 -

Phụ phẩm từ điều

Bột vỏ lụa điều
Bột vỏ lụa điều
Bột vỏ lụa điều
Bột vỏ lụa điều
Cám điều
Cám điều
Cám điều
Cám điều
Nhân điều phế
Nhân điều phế
Nhân điều phế
Nhân điều phế

Phụ phẩm từ dừa

Bánh dầu dừa
Bánh dầu dừa
Cám dừa đen
Cám dừa đen
Cám dừa trắng
Cám dừa trắng